Kiemelt szakterületeink és azokhoz kapcsolódó néhány jellemző szolgáltatásunk

Társasági jog

 • Cégalapítások, -változások
 • Vállalatirányítás
 • Cég- és cégcsoport-reorganizációk
 • Tőkeemelések és -leszállítások
 • Átalakulások, kiválások, összeolvadások
 • Felszámolások és végelszámolások

Szerződések

 • Komplex nemzetközi kereskedelmi szerződések
 • Üzemeltetési szerződések
 • Távhő termelési, szolgáltatási szerződések
 • Bérgyártási megállapodások
 • Általános szerződési feltételek
 • Franchise szerződések
 • IT szerződések: szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, támogatás

Vállalat-felvásárlások

 • Jogi átvilágítások
 • Nyilvános vételi ajánlatok
 • Kivásárlások, vállalat-felvásárlások
 • Irányított aukciók
 • Stratégiai érdekeltségek megszerzése
 • Közös vállalkozások létrehozása
 • Zöldmezős beruházások

Szellemi alkotások joga

 • Licencia szerződések
 • Felhasználási szerződések
 • Védjegy
 • Egyéb oltalmak
 • Szerzői jog

Ingatlanjog

 • Kereskedelmi, ipari ingatlanok, irodaházak, hotelek és lakóparkok, társasházak felvásárlása
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó M&A tranzakciók
 • Sale and leaseback tranzakciók
 • Kereskedelmi, iroda és ipari ingatlanok bérlete
 • Építés és ingatlanfejlesztés
 • Hotel-menedzsment szerződések

Munkajog

 • Munkaviszony létesítése megszüntetése
 • Belső szabályzatok kidolgozása és frissítése
 • Versenytilalmi megállapodások
 • Bónusz-rendszerek kialakítása
 • Dolgozói részvényprogramok
 • Vállalatfelvásárlásokkal és átszervezésekkel kapcsolatos munkajogi tanácsadás
 • Tárgyalás munkavállalói érdekképviseleti szervekkel

Állami támogatás

 • Kedvezményezettek képviselete uniós támogatásokhoz kapcsolódó szabálytalansági eljárásokban
 • Projektek szabálytalansági elővizsgálata
 • Hazai és EU állami támogatási szabályoknak való megfelelőség
 • Pályázati projektek strukturálása
 • Támogatási szerződések véleményezése
 • Közreműködés támogatások európai bizottsági bejelentésében

Adatvédelem

 • GDPR megfelelőségi audit
 • Tájékoztatók elkészítése
 • Érdekmérlegelési tesztek
 • Hatásvizsgálatok
 • Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatások

Tőkebefektetések

 • Szindikátusi és befektetési szerződések
 • Munkavállalói, tanácsadói részvényopciók
 • Befektetések strukturálása
 • Kapcsolódó megállapodások

Elektronikus kereskedelem

 • Általános szerződési feltételek
 • Adatvédelmi tájékoztatók
 • Webáruházak teljes jogi auditja
 • Nemzetközi online értékesítés adózása

Környezetvédelem

 • Vízjogi engedélyek
 • Erdő, földhasználat
 • Széndioxid kvóta kereskedelem

Perek, vitarendezés

 • Peres képviselet polgári peres eljárásokban
 • Képviselet választottbírósági eljárásokban
 • Peren kívüli vitarendezések