Az EU 2019-ben elfogadta az ún. Whistleblowing Irányelvet, ami 2021. december 17-én lépett hatályba. Az Irányelv alapján fogadta el a Parlament az új, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvényt. A törvény kihirdetésétől számítva a 60 napja van létrehozni a visszaélés-bejelentő rendszert a 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknek. Az 50-249 személyt foglalkoztatóknak pedig 2023. december 17-ig kell ezt a kötelezettséget teljesíteni. A visszaélés-bejelentő rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését, beleértve az egyes bejelentések kivizsgálását is, a foglalkozás-felügyeleti hatóság ellenőrzi. A visszaélés-bejelentő rendszer létrehozása alkalmazotti létszámtól függetlenül is kötelező bizonyos magasabb kockázatú területeken működő vállalkozásoknak, különösen:

  • hitelintézetek és biztosítók
  • hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó kereskedők
  • meghatározott műalkotásokkal, régiségekkel kereskedők
  • a hajókat és légijárműveket üzembetartó foglakoztatók
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti szolgáltatók (pl. könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek, székhelyszolgáltatók)

A rendszert egy belső, de nem utasítható, pártatlan személy vagy szervezet működtetheti, de kivételes esetben megbízható bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szerv is. A bejelentéseket meg lehet tenni írásban vagy szóban is, és néhány konkrét kivételtől eltekintve (pl. anonim bejelentések) a bejelentést, a lehető legrövidebb időn belül részletesen és alaposan ki kell vizsgálni. A vizsgálatba a bejelentőt is be kell vonni, aki az eljárásban jogi képviselőt is igénybe vehet. A bejelentés kivizsgálásáról, a vizsgálat eredményéről és tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban kell tájékoztatni. A rendszer üzemeltetése során biztosítani kell a személyes adatok megfelelő védelmét. Az adatkezelés és az adattovábbítás szabályaira a GDPR-on túl a törvény is tartalmaz előírásokat. Világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatót kell biztosítani a visszaélés-bejelentő rendszer működéséről, a bejelentési eljárásról és a törvényben megjelenő egyéb eljárásokról. A bejelentőt a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokról is tájékoztatni kell.